Zákon  č.  217/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
Oblasti úpravy:
Oběti války a fašistické perzekuce. Váleční poškozenci.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.1994 Účinnost od: 01.12.1994
Uveřejněno v č. 67/1994 Sbírky zákonů na straně 2112