Zákon  č.  222/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
Oblasti úpravy:
Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Plynofikace. Rozvody plynu.;Teplovody a parovody. Rozvody tepelné energie.;Elektrifikace. Rozvody elektrické energie.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Ochranná a bezpečnostní pásma.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.1994 Účinnost od: 01.01.1995 Zrušeno: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 68/1994 Sbírky zákonů na straně 2130

zrušeno 458/2000 Sb.