Zákon  č.  269/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o Rejstříku trestů
Oblasti úpravy:
ODSOUZENÍ.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.1994 Účinnost od: 01.01.1995
Uveřejněno v č. 80/1994 Sbírky zákonů na straně 3067