Pokyn  č.  D-108
Ministerstva financí
k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Privatizace národního majetku.;Transformace družstev.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.1995 Účinnost od: 27.01.1995 Zrušeno: 20.07.2009
Uveřejněno v č. 1/1995 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1995; Zrušeno k 20.7.2009 na základě změny zákona o daních z příjmů - viz sdělení č.j. 15/97 790/2009-151.