Zásady  č.  124/2 208/1995
Ministerstva financí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1995 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím zdravotně postižené občany
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.1995 Účinnost od: 01.01.1995 Zrušeno: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 2/1995 Finančního zpravodaje na straně 37

zrušeno 124/74 358/1995