Pokyn  č.  D-112
Ministerstva financí
Uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995, jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb.
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.1995 Účinnost od: 22.02.1995 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 2/1995 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1995;
zrušeno MF-7