Pokyn obecné povahy (POP)  č.  3/1995 (ZA)
Nejvyššího státního zástupce
Postih trestných činů spáchaných z národnostní, rasové, nebo jiné nenávistné pohnutky
Oblasti úpravy:
Soustava a organizace státního zastupitelství (prokuratury).;Svoboda myšlení, svědomí a vyznání. Svoboda projevu náboženství a víry.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.1995 Účinnost od: 01.06.1995 Zrušeno: 01.10.2006
Uveřejněno v č. 3/1995 Nejvyššího státního zastupitelství

Pozn.: uveřejněno ve Sb. instrukcí a sdělení MS č. 6/1995;
zrušeno 4/2006 (ZA)