Pokyn  č.  D-116
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D-98
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.1995 Účinnost od: 31.03.1995 Zrušeno: 22.12.1995
Uveřejněno v č. 3/1995 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1995;
zrušeno D-132
zrušeno MF-12