Vyhláška  č.  51/1995 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Oblasti úpravy:
Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 21.02.1995 Účinnost od: 01.04.1995 Zrušeno: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 10/1995 Sbírky zákonů na straně 511

zrušeno 372/2011 Sb.