Zákon  č.  59/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pojišťovny a zajišťovny.;Působnost státní finanční správy.;Poplatky (obecně).;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.1995 Účinnost od: 01.05.1995
Uveřejněno v č. 13/1995 Sbírky zákonů na straně 783