Zákon  č.  87/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
Oblasti úpravy:
Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Zásady kontroly.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Členové, členství podle obchodního práva. Členský podíl.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Pojištění vkladů. Ochrana vkladů.;Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daně z příjmů obecně.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.1995 Účinnost od: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 18/1995 Sbírky zákonů na straně 984