Zákon  č.  109/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Nájemné.;
Schváleno (Vydáno): 25.05.1995 Účinnost od: 01.07.1995 Zrušeno: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 28/1995 Sbírky zákonů na straně 1570

Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 319/1993 Sb.;
zrušeno 117/1995 Sb.