Zákon  č.  117/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o státní sociální podpoře
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Rodičovský příspěvek.;Podpora při narození dítěte. Porodné.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Příspěvek na dopravu.;Příspěvek na bydlení.;Sociální příplatek.;Příspěvky (dávky) pěstounské péče.;Pohřebné. Příspěvek na pohřeb.;Zaopatřovací příspěvek.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 26.05.1995 Účinnost od: 01.10.1995
Uveřejněno v č. 31/1995 Sbírky zákonů na straně 1634

Pozn.: §§ 17 až 29 a § 80 body 1 až 3, 7, 12 až 15 nabývají účinnosti až 1.1.1996;