Nařízení  č.  142/1995 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 14.06.1995 Účinnost od: 01.08.1995 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 38/1995 Sbírky zákonů na straně 1927

zrušeno 330/2003 Sb.