Nález  č.  164/1995 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní úrazy.;Nemoci z povolání.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.1995 Účinnost od: 15.08.1995
Uveřejněno v č. 43/1995 Sbírky zákonů na straně 2050

Pozn.: část výroku, kterou se zamítá návrh na zrušení čl. I bodu 122 zákona č. 74/1994 Sb., nabyla právní moci už 30.8. 1995;