Nařízení  č.  226/1995 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění území některých okresů
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.1995 Účinnost od: 01.01.1996 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 62/1995 Sbírky zákonů na straně 3445

zrušeno 51/2020 Sb.