Zákon  č.  248/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 65/1995 Sbírky zákonů na straně 3554

zrušeno 89/2012 Sb.