Zákon  č.  279/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.1995 Účinnost od: 01.12.1995 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 72/1995 Sbírky zákonů na straně 3793

zrušeno 250/2016 Sb.