Zákon  č.  287/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
Oblasti úpravy:
Střet (kolize) zájmů.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.1995 Účinnost od: 01.01.1996 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 74/1995 Sbírky zákonů na straně 3916

zrušeno 159/2006 Sb.