Zákon  č.  288/1995 Sb.
Parlamentu České republiky
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Oblasti úpravy:
ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU.;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Soukromé bezpečnostní služby.;Zbraně a střelivo (obecně).;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Pokuty. Blokové pokuty.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Přisvojení nálezu anebo pokladu.;Nabývání dědictví, dědické tituly, odúmrť.;Ukládání a výkon jednotlivých trestů.;Nedovolené ozbrojování.;
Schváleno (Vydáno): 03.11.1995 Účinnost od: 01.03.1996 Zrušeno: 01.01.2003
Uveřejněno v č. 75/1995 Sbírky zákonů na straně 3922

zrušeno 119/2002 Sb.