Pokyn  č.  D-127
Ministerstva financí
o postupu při uplatňování silniční daně
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.1995 Účinnost od: 29.06.1995
Uveřejněno v č. 1/1996 Finančního zpravodaje