Pokyn  č.  D-135
Ministerstva financí
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.1996 Účinnost od: 01.01.1995 Zrušeno: 30.01.1997
Uveřejněno v č. 1/1996 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1996;
zrušeno D-152
zrušeno MF-12