Zásady  č.  124/74 358/1995
Ministerstva financí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1996 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.1996 Účinnost od: 01.01.1996 Zrušeno: 01.01.1997
Uveřejněno v č. 2/1996 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1996;
zrušeno 373/80 443/1996