Dodatek  č.  195/52 206/1995
Ministerstva financí
k "Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství"
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní finanční politika.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.1996 Účinnost od: 26.02.1996 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/1996 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1996;
zrušeno 28/78 511/2007-281