Pokyn  č.  D-137
Ministerstva financí
Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 08.02.1996 Účinnost od: 08.02.1996 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/1996 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1996;
zrušeno MF-12