Pokyn  č.  D-146
Ministerstva financí
k některým změnám v silniční dani v roce 1996
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.1996 Účinnost od: 01.01.1996 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 8/1996 Finančního zpravodaje

zrušeno MF-7