Úplné znění  č.  28/1996 Sb.
Předsedy Poslanecké sněmovny
zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 č. 586 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 21. prosince 1992 č. 35 Sb., zákonem ze dne 25. února 1993 č. 96 Sb., zákonem ze dne 19. května 1993 č. 157 Sb., zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 323 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb., zákonem ze dne 24. března 1994 č. 85 Sb., zákonem ze dne 27. dubna 1994 č. 114 Sb., zákonem ze dne 8. prosince 1994 č. 259 Sb., zákonem ze dne 8. února 1995 č. 32 Sb., zákonem ze dne 20. dubna 1995 č. 87 Sb., zákonem ze dne 26. května 1995 č. 118 Sb., zákonem ze dne 29. června 1995 č. 149 Sb. a zákonem ze dne 28. září 1995 č. 248 Sb.
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.1996 Účinnost od: 15.02.1996 Zrušeno: 11.02.1998
Uveřejněno v č. 10/1996 Sbírky zákonů na straně 434

zrušeno 22/1998 Sb.