Pokyn  č.  D-147
Ministerstva financí
k provádění fyzické likvidace neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou (Kčs)
Oblasti úpravy:
Pokuty. Blokové pokuty.;Skartace písemností.;
Schváleno (Vydáno): 24.09.1996 Účinnost od: 24.09.1996 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 10/1996 Finančního zpravodaje na straně 431

zrušeno D-345