Nařízení  č.  71/1996 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.1996 Účinnost od: 01.04.1996 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 22/1996 Sbírky zákonů na straně 829

zrušeno 330/2003 Sb.