Zákon  č.  89/1996 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.1996 Účinnost od: 01.07.1996 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 31/1996 Sbírky zákonů na straně 1058

Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaných zákonů č. 344/1992 Sb a č. 40/1964 Sb.;
zrušeno 256/2013 Sb.