Nález  č.  124/1996 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
Oblasti úpravy:
Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Rozvoj informačních systémů.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Bezpečnostní rada.;Ochrana osobnosti.;
Schváleno (Vydáno): 10.04.1996 Účinnost od: 17.05.1996
Uveřejněno v č. 38/1996 Sbírky zákonů na straně 1417