Vyhláška  č.  134/1996 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se provádí zákon o myslivosti
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.1996 Účinnost od: 23.05.1996 Zrušeno: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 40/1996 Sbírky zákonů na straně 1449

zrušeno 244/2002 Sb.