Zákon  č.  123/1996 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasti úpravy:
Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Daň z příjmů fyzických osob.;Poplatky správní.;Pojišťovny a zajišťovny.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Důchodové připojištění.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.1996 Účinnost od: 01.07.1996 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 45/1996 Zbierky zákonov na straně 946

zrušeno 650/2004 Z.z.