Úplné znění  č.  217/1996 Sb.
Předsedy Poslanecké sněmovny
zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 08.08.1996 Účinnost od: 08.08.1996 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 63/1996 Sbírky zákonů na straně 2594

zrušeno 48/1997 Sb.