Zákon  č.  218/1996 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o rozhodcovskom konaní
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCI A VÝKON ROZHODČÍCH NÁLEZŮ.;SOUDNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝCH ORGÁNŮ.;Zprostředkovatel. Rozhodce.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.1996 Účinnost od: 07.08.1996 Zrušeno: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 77/1996 Zbierky zákonov na straně 1526

zrušeno 244/2002 Z.z.