Vyhláška  č.  264/1996 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Prémie, odměny a příplatky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Domovy s pečovatelskou službou.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.1996 Účinnost od: 01.11.1996 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 78/1996 Sbírky zákonů na straně 3422

zrušeno 329/2011 Sb.