Úplné znenie  č.  247/1996 Z.z.
Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení
Oblasti úpravy:
Obstaravatelské služby. Obstarání věcí. Úschova.;Smlouva o obstaravatelské službě.;Veřejná soutěž, veřejný příslib v občanském právu.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.1996 Účinnost od: 23.08.1996 Zrušeno: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 84/1996 Zbierky zákonov na straně 1638

zrušeno 263/1999 Z.z.