Vyhláška  č.  285/1996 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Náklady zdravotní péče.;
Schváleno (Vydáno): 13.11.1996 Účinnost od: 01.01.1997 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 86/1996 Sbírky zákonů na straně 3610

Pozn.: předpis pozbývá účinnosti dnem 31.3.1997;