Nařízení  č.  325/1996 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.1996 Účinnost od: 01.01.1997 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 96/1996 Sbírky zákonů na straně 4377

zrušeno 330/2003 Sb.