Nařízení  č.  327/1996 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Mzdy pracovníků celní služby.;Mzdy členů závodní stráže, vrátných a pracovníků požární ochrany.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.1996 Účinnost od: 01.01.1997 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 96/1996 Sbírky zákonů na straně 4379

zrušeno 330/2003 Sb.