Vyhláška  č.  340/1996 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 04.10.1996 Účinnost od: 01.01.1997 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 120/1996 Zbierky zákonov na straně 2178

zrušeno 344/2009 Z.z.