Zásady  č.  373/80 443/1996
Ministerstva financí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1997 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.1997 Účinnost od: 01.01.1997 Zrušeno: 01.01.1998
Uveřejněno v č. 1/1997 Finančního zpravodaje na straně 31

zrušeno 373/84 444/1997