Pokyn  č.  D-151
Ministerstva financí
k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 10.01.1997 Účinnost od: 10.01.1997
Uveřejněno v č. 1/1997 Finančního zpravodaje na straně 8