Redakční sdělení  č.  FZ29/97
Ministerstva financí
o opravě chyb
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 28.03.1997 Účinnost od: 28.03.1997
Uveřejněno v č. 2/1997 Finančního zpravodaje na straně 87