Pokyn  č.  D-154
Ministerstva financí
k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
Právní postavení cizinců.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 06.02.1997 Účinnost od: 01.03.1997
Uveřejněno v č. 2/1997 Finančního zpravodaje na straně 79