Zákon  č.  13/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.;Právní otázky stavby a provozu železnic.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Ochranná pásma silnic a dálnic.;Dálnice.;Dopravní cesty obecně.;Stavební řízení. Stavební řád.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Peněžitá záruka. Kauce.;Služebnosti a věcná břemena.; ...
Schváleno (Vydáno): 23.01.1997 Účinnost od: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 3/1997 Sbírky zákonů na straně 47

Pozn.: Ustanovení §§ 20 až 22 nabývají účinnosti 1.1.1998.