Zákon  č.  16/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;VETERINÁRNÍ PÉČE.;OCHRANA ROSTLIN.;Státní kontrola.;Vývoz a dovoz věcí.;Pokuty. Blokové pokuty.;Rostlinolékařská péče.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.1997 Účinnost od: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 4/1997 Sbírky zákonů na straně 68