Zákon  č.  22/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Stavební hmoty. Výrobky pro stavby. Stavební konstrukce.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.1997 Účinnost od: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 128