Nález  č.  32/1997 Sb.
Ústavního soudu
ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95
Oblasti úpravy:
Civilní služba.;Nenastoupení služby v ozbrojených silách.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.1995 Účinnost od: 06.03.1997
Uveřejněno v č. 10/1997 Sbírky zákonů na straně 274