Zákon  č.  177/1927 Sb.
Národního shromáždění
o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon)
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;Mapy, mapování, kartografie.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.1927 Účinnost od: 01.01.1928 Zrušeno: 01.09.1971
Uveřejněno v č. 83/1927 Sbírky zákonů na straně 25

zrušeno 46/1971 Sb.